EPIRB i SARTEPIRB
EPIRB- Emergency Position Indicating Radio Beacon jest sygnałem satelitarnym zaprojektowanym do pracy w połączeniu z COSPAS-SARSAT międzynarodowym satelitarnym systemem ratownictwa. Transmisja na częstotliwości 406MHz. Uaktywnia się w momencie zalania wodą, gdy jach zaczyna tonąć. Można ją też uruchomić ręcznie. Albo po prostu wyrzucić za burtę. Włączony nadajnik wysyła informację o aktualnej pozycji, informuje o czasie zdarzenia i przekazuje identyfikator jednostki. EPIRB emituje też światło, które pomaga służbom ratowniczym w odnalezieniu miejsca wypadku. Emisja sygnału alarmowego z radiopławy oznacza, że doszło do katastrofy i załoga znajduje się w niebezpieczeństwie.Modele i ich specyfikacja:

- SAILOR SE-II and SGE-II Satellite EPIRBs

- Tron 40S MkII

- Tron 40GPS MkII

- Tron 40S

- Tron 40GPS

- Tron 45SX

- Tron 45S


SARTSART- Search and Rescue Transponder czyli radarowe urządzenie radiolokacyjne do poszukiwania i ratownictwa, przeznaczone głównie do stosowania w łodziach lub tratwach ratunkowych. Może być również używany na pokładzie statku, a nawet w wodzie.Małe obiekty mogą dawać na ekranie radarów słabe echa, które albo nie zostaną wykryte z daleka, albo zwłaszcza na wzburzonym morzu łatwo zostaną zagłuszone przez n.p.liczne echa od fal. Uruchomienie transpondera gdy zauważy się przepływający w pobliżu statek albo nadlatujący samolot czy helikopter sprawi, że na ich radarze pojawią się w tym miejscu specjalnie wygenerowane znaczniki. Modele i ich specyfikacja:

- SAILOR SART II

- Tron SART20

- Tron SART

- Tron ARR


w górę