CertyfikatyIdeą jak i celem zespołu "ELSE" jest spełnianie wymagań klientów oferując produkty oraz usługi najwyższej jakości, gwarantując naszym odbiorcom pełne zadowolenie ze współpracy. Potwierdzeniem imponującego standardu działalności  firmy są poniższe certyfikaty:


 • Wojskowa Akademia Techniczna, Centrum Certyfikacji I Jakości Nr. 601/A/2017; 601/S/2017: System Zarządzania jakością AQAP2110:2016
 • Wojskowa Akademia Techniczna Nr. 601/W/2017 Wewnętrzny System Kontroli ISO 9001:2015
 • Bureau Veritas Nr. GDA0/JUR/20161011110623: Systemy AIS
 • Bureau Veritas Nr. GDA0/JUR/20161011110253: Przeglądy Radiowe
 • Bureau Veritas Nr. GDA0/JUR/20161011110920: Przeglądy VDR i S-VDR
 • Urząd Morski w Gdyni Nr. 8/2017: Uznanie Stacji Atestacji
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr. B-025/2005: Koncesja
 • Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości I Kodyfikacji Nr.1624H: Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej
 • Polski Rejestr Statków Nr. TC/320/881034/16: Świadectwo Uznania   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   w górę