VisionMaster FT ECDIS 


Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) daje szybki dostęp do zadań wdrażanych podczas operacji statku. Przemyślana konstrunkcja z graficznym interfejsem i kolorowym kodowaniem pozwala operatorowi ocenić dane w krótkim czasie oraz nawigować bez stresu.


Korzyści z radaru VisionMaster FT ECDIS:

  • Elastyczne i ruchome menu dla szybkiego dostępu do funkcji związanych z wykresami oraz podmenu

  • Zmniejszenie ryzyka poprzez tworzenie i testowanie planów rejsu bez konieczności przerywania nawigacji

  • Wyświetlacz CCTV i widok 3D (opcjonalnie)

  • Podzielne obrazy (pionowo, poziomo, obraz w obrazie oraz opcjonalnie nakładki na radar


Od radaru do ECDIS:

Standardowa platforma z serii VisionMaster FT dowiodła, że jest najlepszym dostępnym systemem. Używając ten sam interfejs w całej serii sprawia, że łatwo uaktualnić system z radaru do ECDIS  dla skutecznego operowania i minimalizacji dodatkowego szkolenia.


w górę