VisionMaster FT Radar 

 

 

 

 

 

 


360-stopniowy widok na jednym ekranie

Opcja dwu-kanałowa integruje dane z dwóch nadajników do wyświetlania na jednym ekranie. Podwójny radar eliminuje martwe luki i zwiększa wykrywanie, zapewniając pełną świadomość sytuacyjną. Łącząc wejścia z odrębnych radarów, 360-stopniowy obraz ujawnia cele w pobliżu jak i te oddalone.


Kluczowe korzyści opcji dwu-kanałowej:

 • 360-stopniowy widok na jednym ekranie zwiększający świadomość i bezpieczeństwo

 • Sterowanie dwóch niezależnych radarów na jednym ekranie

 • Zmniejszenie obciążenia operatora za pomocą widoku z dwóch głowic radarowych

 • Dowolna kombinacja zespołu anten typu X i S


Wyposażenie standardowe:

 • Wysokiej rozdzielczości ekran panoramiczny

 • Cyfrowo kontrolowany interfejs do sześciu nadajników i do sześciu wyświetlaczy

 • Intuicyjnie obsługiwany wyświetlacz, obsługiwany przez system Windows

 • Nagrywanie danych podróży oraz system automatycznej identyfikacji (AIS)

 • Śledzenie do 100 radarów i obiektów AIS

 • Wielowarstwowe mapy tworzone przez użytkownika

 • Wielofunkcyjne okno wyświetlacza dla wybranej przez użytkownika informacji

 • Instrukcja obsługi online w tym innowacyjnych funkcji pomocy    

 • Gniazdo pamięci USB

 

Opcjonalnie:

 • Sterowanie joystickiem

w górę