Systemy telewizyjnej inspekcji kanalizacjiIBAK Helmut Hunger GmbH

Kiel – Niemcy

systemy do telewizyjnej inspekcji kanalizacji

IBAK

Ten niemiecki producent systemów telewizyjnej inspekcji kanalizacji oraz systemów inspekcji studni głębinowych ze swoją ponad 60-letnią historią jest wielce zasłużonym pionierem w tym sektorze przemysłu. Różnorodność ofertowa, uznana jakość produkowanych urządzeń, wielkość zatrudnienia, wytyczanie nowych kierunków technologicznych – to tylko niektóre fakty plasujące firmę IBAK w ścisłej światowej czołówce producentów tego typu sprzętu.

Firma ELSE jest jej przedstawicielem w Polsce zarówno w zakresie handlowym, jak również – co jest dla końcowego odbiorcy dużo ważniejsze – w zakresie technicznym i serwisowym.

Jak wiadomo podstawowe zadania, jakie spadają na operatora sieci kanalizacyjnej w procesie jej eksploatacji i utrzymania to: czyszczenie, inspekcja oraz naprawy. Zachęcam teraz do sięgnięcia po encyklopedię i sprawdzenia znaczenia słowa „zarządzanie”. W skrócie jest to: „ogół działań zmierzających do efektywnego i optymalnego wykorzystania zespołów ludzkich i środków materialnych, podejmowanych w celu osiągnięcia wcześniej sformułowanych założeń.” Wobec powyższego oczywiste jest, że systemy telewizyjnej inspekcji kanalizacji są jednym z najbardziej istotnych i podstawowych urządzeń umożliwiających prawidłowy przebieg procesu zarządzania siecią kanalizacyjną bez względu na wielkość firmy zarządzającej czy rozległość samej sieci. Potrzeba optycznego sprawdzenia aktualnego stanu technicznego badanego obiektu jest wszędzie tak samo ważna. Ponadto, większość czynności naprawczych, jeśli nie wszystkie, również wymaga współpracy tego typu urządzeń.

 

 

 

Wehikuł czasu

Inspekcja (łac. inspectio – „oglądanie”), to, w odniesieniu do kanału, możliwość oceny jego stanu i wychwycenie nieprawidłowości poprzez obejrzenie obrazu z jego wnętrza. Możliwość taka zaistniała, od kiedy rozpoczęto produkcję systemów inspekcyjnych wyposażonych w jedną lub więcej kamer. Źródłem informacji jest obraz z kanału. Im lepszy i bardziej rzetelny jest obraz, tym lepszy jest cały system. Wynika z tego, że możliwość dokładnego obejrzenia kanału od środka to do dziś najważniejsza cecha i podstawowy powód, dla którego IBAK w 1958 r. wyprodukował pierwszą na świecie kamerę przeznaczoną do tego celu.Pierwotnie nie istniał żaden system przekazywania informacji i osoba mająca podjąć jakąkolwiek decyzję eksploatacyjną musiała osobiście udać się na miejsce inspekcji, żeby ją na własne oczy obejrzeć. „Wieczór Wybrzeża” z marca 1974 r. donosił o nowym zakupie dla gdańskich wodociągów. To jeden z dwóch pierwszych systemów inspekcyjnych sprowadzonych do Polski z zagranicy. Obydwa zostały wyprodukowane przez firmę IBAK. Raporty z inspekcji wykonywanej w tamtym czasie to odręcznie pisana relacja, zawierająca informacje o samym kanale, jak również uwagi o uszkodzeniach. Całość wzbogacona czarnobiałymi zdjęciami ekranu monitora inspekcyjnego, wykonanymi aparatem fotograficznym zamontowanym na wspomnianym monitorze.

Z biegiem czasu konfiguracja systemów inspekcyjnych została wzbogacona dzięki zastosowaniu magnetowidu. W miarę technicznego postępu ciągle pracowano nad udoskonaleniem dokumentowania informacji tak, aby mogła być przekazywana do miejsc, w których decyzje są podejmowane. Po ponad 30 latach od wyprodukowania pierwszej kamery, IBAK rozpoczął wyposażanie swoich systemów w komputery PC ze specjalistycznym oprogramowaniem inspekcyjnym. Klienci mogli otrzymać od jednego producenta urządzenie jak i oprogramowanie, cały kompletny system.

Dzisiaj efektem pracy inspekcyjnej są odpowiednie raporty w wersji elektronicznej z możliwością wydruku, zawierające wszystkie niezbędne informacje, łącznie ze szczegółową dokumentacją zdjęciową uszkodzeń (digitalizacja obrazu) oraz wykresem profilu wysokościowego badanego kanału. Raporty, dzięki dołączanej do nich bezpłatnej przeglądarce, można uruchamiać na dowolnym komputerze. Jeśli podczas przeglądania raportu z opisami uszkodzeń zechcemy zobaczyć konkretne zdjęcie, wystarczy, że klikniemy na jego numer. Jeśli natomiast chcemy obejrzeć opisane uszkodzenie na filmie, dokładnie od momentu jego wystąpienia, wystarczy kliknąć na pole przy opisie. Sam materiał filmowy na CD lub DVD zawierający chronologiczny opis uszkodzeń, pozwalający na swobodny dostęp do konkretnego momentu nagrania, stanowi uzupełnienie i materiał referencyjny w przypadku wątpliwości, co do diagnozy operatora. Podobnie jak lekarz sam nie zajmuje się analizą rentgenowskiego zdjęcia płuc, lecz opiera się na opisie swego kolegi, tak osoba podejmująca jakąś decyzję odnośnie kanału zapoznaje się z raportem bez potrzeby angażowania swojego czasu na oglądanie całego filmu z inspekcji. Ciekawostką jest informacja o możliwości wykonania i zarejestrowania pełnej charakterystyki, pomiaru odkształceń kanału na całym jego odcinku. Tego typu techniczna możliwość jest interesująca ze względu na szerokie zastosowanie do budowy sieci kanalizacyjnych rur wykonanych z tworzyw sztucznych i pojawiające się problemy wynikające z nieprawidłowego ich posadowienia i montażu.

Momentem przełomowym, posunięciem, które pozwoliło firmie IBAK wyprzedzić swoich konkurentów o kilka lat, było pokazanie opinii publicznej w 2002 r. podczas targów IFAT w Monachium nowego systemu, nowej technologii, więcej – nowej filozofii w zakresie wykonywania inspekcji kanałów – systemu PANORAMO.

Podsumowanie

IBAK, będąc producentem systemów inspekcyjnych, posiada własny dział softwarowy tworzący do nich oprogramowanie. Oferta zawiera zarówno niedrogie propozycje dedykowane dla systemów przenośnych, jak również zaawansowane propozycje dla rozbudowanych systemów inspekcyjnych oraz oprogramowanie „dla biura”. Konfiguracja oprogramowania, podobnie zresztą jak całego systemu, tworzona jest pod indywidualne potrzeby kupującego. Odpowiednio dobrana konfiguracja gwarantuje wypracowanie oferty cenowo optymalnej.

Uważamy, że każda firma, bez względu na wielkość czy formę własności, powinna postępować komercyjnie. Nikogo nie powinno być stać na rozrzutność, nikt nie powinien płacić ponad to, co jest konieczne. Nie zawsze „taniej” oznacza „lepiej”. Zwykle obniżenie kosztów odbija się degradacją funkcjonalności. Stosunek jakości oferowanych produktów do ich ceny w przypadku firmy IBAK jest niezwykle korzystny, o czym wymownie świadczą wyniki sprzedaży również w Polsce.

w górę